درباره ما

شرکت فراموج از سال 1389 درتهران فعالیت خود را آغاز نموده است  زمینه فعالیت های اصلی شرکت طراحی وب سایت و خدمات شبکه با برنامه ریزی و سازماندهی قوی سعی دارد بتواند بخش بسیار بزرگتری از بازار تخصصی طراحی وب سایت، طراحی پرتال و بهینه سازی وب سایت و خدمات پسیو و اکتیو شبکه را تصاحب کند.”         
          “تاریخچه شرکت: شرکت فراموج از سال 1389 در تهران فعالیت خود را آغاز نموده است در زمینه فعالیت های اصلی شرکت طراحی وب سایت و خدمات شبکه با برنامه ریزی و سازماندهی قوی سعی دارد بتواند بخش بسیار بزرگتری از بازار تخصصی طراحی وب سایت، طراحی پرتال و بهینه سازی وب سایت و خدمات پسیو و اکتیو شبکه را تصاحب کند.”       
       
          فعالیت های این شرکت در زمینه طراحی سیستم های تحت وب را می توان به سه بخش تقسیم کرد: 
          بخش اول مربوط به مشاوره و آموزش در زمینه طراحی و پیاده سازی نرم افزارهای تحت وب میباشد. 
          بخش دوم به طراحی وب سایت اختصاص دارد و دیگری تولید نرم افزارهای کاربردی تحت وب است.
          • طراحی وب سایت
          • تولید نرم افزارهای کاربردی تحت وب.
          • ارائه خدمات مشاوره در هریک از زمینه های فوق.
• تمام پروژه های شرکت براساس نیاز مشتریان به گونه ای منحصر به فرد طراحی و تولید می گرددو این شرکت از انجام پروژه هابه شکل تکراری به شدت پرهیز می نماید.                
                
نمایشگاه بین المللی
دارنده گواهینامه های معتبر

Our Awards

  • بهترین شرکت طراحی وب سایت در سال 1393
  • بهترین شرکت طراحی وب سایت در سال 1394
  • Awwwards developre
  • Awwwards site of day

جوایز و افتخارات