دریافت خروجی Excel در #C

دریافت خروجی Excel در ASP.Net

متد مورد استفاده در این آموزش برای دریافت خروجی Excel

 


public void WriteTsv(IEnumerable data, TextWriter output)
{
	PropertyDescriptorCollection props = TypeDescriptor.GetProperties(typeof(T));
	foreach (PropertyDescriptor prop in props)
	{
		output.Write(prop.DisplayName);
		output.Write("\t");
	}
	output.WriteLine();
	foreach (T item in data)
	{
		foreach (PropertyDescriptor prop in props)
		{
			output.Write(prop.Converter.ConvertToString(
			prop.GetValue(item)));
			output.Write("\t");
		}
		output.WriteLine();
	}
}

 

حال برای دریافت خروجی Excel میتوانیم به صورت زیر لیستی به متد بالا ارسال کرده و خروجی را در قالب فایل Excel دانلود و خروجی بگیرید

 var data = new[]{ 
	new{ Name="Mehrnoosh", Email="Mehrnoosh@techbrij.com", Phone="111-222-3333" },
	new{ Name="Shahriar", Email="Shahriar@techbrij.com", Phone="159-222-1596" },
	new{ Name="Roozbeh", Email="Roozbeh@techbrij.com", Phone="456-222-4569" },
	new{ Name="Ramin", Email="Ramin@techbrij.com", Phone="789-456-3333" },           
        };
      
 Response.ClearContent();
 Response.AddHeader("content-disposition", "attachment;filename=Contact.xls");
 Response.AddHeader("Content-Type", "application/vnd.ms-excel");
 WriteTsv(data, Response.Output);
 Response.End();

مقالات مرتبط

برچسب ها:

دوست دارید به اشتراک بذارید از طریق:

نظرات

 • امیر
  16 اردیبهشت 1398

  سلام وقتی خروجی اکسل میگیریم اطلاعات بر روی اکسل مرتب نمایش داده میشن یا بهم ریخته ؟

  پاسخ
  فراموج
  18 اردیبهشت 1398

  سلام و درود فراوان خدمت شما کاربر گرامی ، در اکسل اطلاعات به صورت مرتب برای شما به نمایش در خواهد آمد.

  پاسخ
نظر خود را وارد نمایید