اين شركت فعاليت خود را از سال 76در زمينه مواد غذايي(حبوبات، غلات، خشكبار و...) با برند همدل آغاز كرده است. محصولات همدل از بهترين مواد اوليه ازمناطق مختلف ايران و جهان تهيه ميشوند كه پس از آماده سازي به صورت 100% بهداشتي در اوزان مختلف بسته بندي شده و در اختيار مشتري هاي همدل در نقاط مختلف كشور قرار ميگيرند