فعالیت‌های اتومبیلرانی کشور ایران از ۱۱ اکتبر ۱۹۰۹ آغاز گردید و ایران در ۲۴ آوریل ۱۹۲۶ با امضاء اصلاحیه قرارداد بین‌المللی پاریس و تصویب آن در ۳۰ ژوئن ۱۹۲۶ به عضویت FIA درآمد. در حال حاضر کانون جهانگردی و اتومبیلرانی جمهوری اسلامی ایران عضو و نماینده ایران در این فدراسیون می‌باشد