برند سازی

یکی از ضرورت‌های حضور در بازار، ایجاد برند قدرتمندی است که ضمن ارائه هویت برای محصولات، اعتماد و اطمینان مشتریان و ذینفعان را فراهم کند و در طول زمان، قدرت و توانمندی‌های سازمان را در بازار نیز ارتقا دهد. بر این اساس، برخی از مهم‌ترین عملکردهای برند سازی عبارتند از:

• ایجاد ارزش افزوده و تصویر ذهنی مثبت، که ارزشمندترین دارایی غیرملموس شرکت‌ها است
• ایجاد اطمینان و کاستن از ریسک خرید
• افزایش کارایی اطلاعات 
• شکل دادن به انتظارات و نیازهای مشتریان 
• تمایز از رقبا
• ایجاد و تقویت اعتماد در سرمایه‌گذاران و ذینفعان - سهامداران

نا گفته نماند که دیجیتال مارکتینگ و سئو می تواند کمک شایانی به برندسازی شما کند.

 

با توجه به شرایط پررقابت اقتصاد امروز، موفقیت تنها از طریق برنامه‌ریزی دقیق برای ساخت یک برند قوی و پایدار و نگهداری از آن در بازار امکان‌پذیر خواهد بود.

مقدمه برند سازی و افزایش فروش
یکی از ضرورت‌های حضور در بازار، ایجاد برند قدرتمندی است که ضمن ارائه هویت برای محصولات، اعتماد و اطمینان مشتریان و ذینفعان را فراهم کند و در طول زمان، قدرت و توانمندی‌های سازمان را در بازار نیز ارتقا دهد. بر این اساس، برخی از مهم‌ترین عملکردهای برند عبارتند از: 
• ایجاد ارزش افزوده و تصویر ذهنی مثبت، که ارزشمندترین دارایی غیرملموس شرکت‌ها است
• ایجاد اطمینان و کاستن از ریسک خرید
• افزایش کارایی اطلاعات 
• شکل دادن به انتظارات و نیازهای مشتریان 
• تمایز از رقبا
• ایجاد و تقویت اعتماد در سرمایه‌گذاران و ذینفعان - سهامداران
با توجه به شرایط پررقابت اقتصاد امروز، موفقیت تنها از طریق برنامه‌ریزی دقیق برای ساخت یک برند قوی و پایدار و نگهداری از آن در بازار امکان‌پذیر خواهد بود.
اهداف طرح
هدف این طرح عبارت است از:
• طراحی برنامه برندسازی 
• ایجاد یک مدل ارتباطات یکپارچه برندسازی
• ایجاد ارزش ویژه برنددر همکاری فی‌مابین برای موفقیت در برنامه‌های برندینگ، به موارد زیر نیاز داریم:
• مدل و برنامه ای که مسیر حرکت را برای ما مشخص کند؛
• افرادی که توانائی پیاده‌سازی این مدل را در خارج و داخل شرکت داشته باشند؛
• اعتماد متقابل میان شرکت و تیم برنامه‌ریزی برند، و صبوری لازم برای به ثمر نشستن برنامه‌ها چرا که «ساخته شدن برند، یک فرایند کوتاه‌مدت نیست».
شرکت فراموج، در این طرح از مدلی به نام «مدل هفت‌قدمی» استفاده می‌کند که قوت و کارایی آن قبلاً در کشورهای دیگر به اثبات رسیده است. بدیهی است بازتنظیم و توسعه اجزای این مدل به طور اختصاصی و براساس نوع بازار آن و با توجه به شرایط اقتصادی و فرهنگی کشور ما انجام می‌شود و اجرای آن به نحوی است که هر سه ماه یکبار به خاطر تغییر شرایط بازار، اقدامات قبلی بازبینی و اصلاح می‌گردد. بنابراین ما با تعدادی برنامه سه ماهه سر و کار خواهیم داشت که از طریق شاخص‌هایی که ارائه می‌دهد میزان پیشرفت پروژه را اندازه‌گیری و کنترل خواهد کرد.

برنامه استراتژیک
به اختصار گام‌های هفت‌گانه مدل در این طرح عبارت‌اند از:
1. پژوهش بازار و کسب اطلاعات از روند بازار، رقبا، ایجاد نقشه بازار، نقشه ذهنی، جایگاه‌سازی، بازبینی و طراحی هویت برند 
2. برنامه توسعه محصول، طراحی استراتژی قیمت بر اساس هویت برند 
3. طراحی کمپین تبلیغاتی و برنامه‌های ترویج فروش بر مبنای هویت برند
4. کمپین روابط عمومی برند و رویدادها بر اساس هویت برند


5. تدوین برنامه توزیع و فروش یکپارچه بر مبنای هویت برند
6. برنامه‌هایی برای ایجاد وفاداری در مشتریان 
7. طراحی سناریوهایی برای حفظ و تقویت ذهنیت برند در آینده
در این برنامه، نگاه مجددی به فعالیت‌های بازاریابی بر اساس هویت برند طراحی شده خواهیم داشت. در غیر این‌صورت، برندسازی تنها محدود به عوامل ظاهری مانند لوگو، رنگ، و تبلیغات در رسانه‌ها درخواهد آمد که مطمئنا چنین رویه‌ای به موفقیت‌هایی پایدار نمی‌انجامد و در این طرح نیز، عمل به این شیوه مورد نظر نیست.
مراحل کار
پیمودن گام‌های برند سازی و ایجاد برندهای قوی در بازار یک فرایند طولانی مدت است. این طرح گام‌های زیربنایی در ساخت برند در ابعاد داخلی و خارجی شرکت را مدنظر قرار داده و گام اول را در دو فاز به صورت زیر انجام خواهد داد:
فاز اول شامل بخش مهم پژوهش بازار که این بخش با مسئولیت شرکت فراموج با همکاری معتبرترین افراد تحقیق بازار کشور اجرا، ارزیابی و کنترل خواهد شد و فاز دوم شامل بخش مهم طراحی برنامه هویت برند است.
فاز اول: برند سازی
در این طرح، برنامه برندسازی شامل 3 مرحله است:
1. پژوهش بازار؛ که از طریق پژوهش موارد زیر استخراج می گردد:
وضعیت رقبا
وضعیت بازار (حجم، میزان رشد، درصد مشتریان) و عوامل تاثیرگذار بر برند
انواع مشتریان و شناسایی نیاز آن ها
برند به لحاظ متمایز بودن و به روز بودن (جنبه‌های نوآوری) و نحوه ارتباطات می‌خواهد در کجای بازار قرار گیرد
2. طراحی هویت برند؛ برگرفته از نتایج پژوهش بازار
3. طراحی گایدلاین؛ در این مرحله بر اساس هویت طراحی شده، عناصر بصری هویت برند از قبیل لوگو، رنگ و ... بازطراحی می شود.
بررسی، تحلیل و تدوین هویت بصری یکپارچه در سازمان (ایجاد اساسنامه هویت بصری)
آموزش و آگاه‌سازی کارکنان خط اول و ترسیم نقش جدید و جایگاه آنان در برنامه برندسازی مجدد
ارائه گایدلاین برند
پژوهش
پژوهش بازار و کسب اطلاعات
در ابتدا، موارد زیر جمع‌آوری می‌شود و در جلسات مشترک مورد بازبینی قرار می‌گیرد:


‌چارت سازمانی و برنامه استراتژیک شرکت در هر یک از بازارها و فعالیت‌ها
 چشم انداز برند
 اهداف کوتاه مدت و بلند مدت شرکت
 برنامه بازاریابی و تبلیغات شرکت در صورت وجود
سپس موارد زیر از طریق پژوهش استخراج می گردد:
 وضعیت رقبا 
 وضعیت بازار (حجم، میزان رشد، مشتریان)
 انواع مشتریان و میزان آگاهی و تداعی نسبت به برند مورد نظر
جایگاه سازی
قرار است در بازار نسبت به رقبا که در مرحله قبل اطلاعات آنها را به دست آورده‌ایم، چه جایگاهی داشته باشد. 
 برند به لحاظ متمایز بودن خدمات و به روز بودن (جنبه‌های نوآوری) و نحوه ارتباطات می‌خواهد در کجای بازار قرار گیرد. 
 برای دیگر قسمت‌های  بازار چه برنامه‌ای داریم؟ 
طراحی هویت برند
شامل مباحث و فعالیت‌های ضروری زیر خواهد بود:
 بررسی، تحلیل  و تدوین هویت بصری یکپارچه در سازمان (ایجاد اساسنامه هویت بصری)
 آموزش و آگاه‌سازی کارکنان خط اول و ترسیم نقش جدید و جایگاه آنان در برنامه برندسازی مجدد
 طبقه ‌بندی مجدد پرسنل و بازنگری در شیوه‌های ارتقاء آنان (بر اساس برنامه برند) 
 بازنگری در نمادها و علائم موجود بر اساس هویت بصری برند
طراحی گایدلاین
تدوین ابعاد ظاهری برند شامل:
فاز اول. ساختار لوگو، رنگ و فونت استاندارد سازمانی
1.1. طراحی لوگو ساین و لوگو تایپ فارسی و انگلیسی
1.2. نقشه معماری لوگو
1.3. کاربردهای مجاز و غیرمجاز لوگو
1.4. لوگو بصورت افقی و عمودی
1.5. واریاسیون‌ها و رنگبندی‌های لوگو، Gray Scale، Positive، Negative، تک رنگ
1.6. پس‌زمینه‌های مجاز و غیرمجاز برای لوگو
1.7. رنگ سازمانی استاندارد، بر اساس سه مدل  Pantone، CMYK، RGB 1.8. ضوابط اضافه کردن رنگ‌های فرعی
1.9. فونت‌های استاندارد فارسی و انگلیسی
1.10. جایابی شعار برند
فاز دوم. ساختار متریال چاپی
2.1. مجموعه‌اوراق‌اداری،‌ سربرگ‌ها، ‌اوراق‌فکس،‌کارت‌ویزیت‌ها، فولدر، پاکت‌،‌کارت‌‌پرسنلی،‌ لیبل‌،‌ یادداشت‌ مکاتبات داخلی
2.2. بج نام و عنوان سازمانی پرسنل (Name Badge)
2.3. جنرال کاتالوگ 
2.4. کارت‌های دعوت و تبریک 
2.5. استندهای تبلیغاتی
فاز سوم. ساختار رسانه های دیجیتال
3.1. ساختار صفحات اپلیکیشن
3.2. ساختار شبکه های اجتماعی
فاز چهارم. ساختار لوازم اداری و هدایای تبلیغاتی 
4.1. بج فلزی نشان برند
4.2‌. هدایا از قبیل خودکار و ...

زمان‌بندی اجرای کار
توجه به این نکته ضروری است که تفاوت یک کار عالی با کارهای خوب و متوسط در میزان توجه به جزئیاتی نهفته است که معمولا به خاطر سختی کار از برنامه ها حذف می‌شود و تنها به پاسخ‌های کلی برای مجهولات اصلی اکتفا می‌شود که گاهی زحمات شرکت، هزینه‌های انجام شده و هویت برند سازی را به مخاطره می‌اندازد. بنابراین جزئیات برنامه‌های هر بخش پیش از اجرای هر فاز به فراخور جریان و پیشرفت کار در یک جدول زیر به استحضار میرساند. 

فازهای پروژه  مراحل فاز   زمان مورد نیاز
 فاز اول  پژوهش بازار  4 هفته
   جایگاه سازی  
 فاز دوم  طراحی هویت برند  2 هفته
   طراحی گایدلاین برند سازی  4 هفته
 

 

 

پرسش و پاسخ

نظرات

نظر خود را وارد نمایید