درباره ي ما

شرکت فراموج از سال 1389 درتهران فعاليت خود را آغاز نموده است زمينه فعاليت هاى اصلى شرکت طراحى وب سايت و خدمات شبکه با برنامه ريزى و سازماندهى قوى سعى دارد بتواند بخش بسيار بزرگترى از بازار تخصصى طراحى وب سايت، طراحى پرتال و بهينه سازى وب سايت و خدمات پسيو و اکتيو شبکه را تصاحب کند.“

”تاريخچه شرکت: شرکت فراموج از سال 1389 در تهران فعاليت خود را آغاز نموده است در زمينه فعاليت هاى اصلى شرکت طراحى وب سايت و خدمات شبکه با برنامه ريزى و سازماندهى قوى سعى دارد بتواند بخش بسيار بزرگترى از بازار تخصصى طراحى وب سايت، طراحى پرتال و بهينه سازى وب سايت و خدمات پسيو و اکتيو شبکه را تصاحب کند.“

فعاليت هاى اين شرکت در زمينه طراحى سيستم هاى تحت وب را مى توان به سه بخش تقسيم کرد: بخش اول مربوط به مشاوره و آموزش در زمينه طراحى و پياده سازى نرم افزارهاى تحت وب ميباشد. بخش دوم به طراحى وب سايت اختصاص دارد و ديگرى توليد نرم افزارهاى کاربردى تحت وب است. طراحى وب سايت توليد نرم افزارهاى کاربردى تحت وب. ارائه خدمات مشاوره در هريک از زمينه هاى فوق. تمام پروژه هاى شرکت براساس نياز مشتريان به گونه اى منحصر به فرد طراحى و توليد مى گرددو اين شرکت از انجام پروژه هابه شکل تکرارى به شدت پرهيز مى نمايد.

نمايشگاه بين المللى

دارنده گواهينامه هاى معتبر

بهترين شرکت طراحى وب سايت در سال 1394

بهترين شرکت طراحى وب سايت در سال 1397

بهترين شرکت طراحى وب سايت در سال 1393

Awwards - Site Of The Day

نشان طلایی دیجیتال مارکتکر سال 1397

Awwards - Developer