شرکت بهکار چوب از سال 1357 شده تاسیس شده است و به رغم تغییرات فراوان از زمان تأسیس این شرکت به رعایت کیفیت همچنان پابرجاست.
ایرانی لایق بهترین­هاست لذا سعی داریم با ارائه برترین فناوری و امکانات، شما را در داشتن خانه­ های شگفت­ انگیز همراهی کنیم.

شرکت بهکار چوب از سال 1357 شده تاسیس شده است و به رغم تغییرات فراوان از زمان تأسیس این شرکت به رعایت کیفیت همچنان پابرجاست.