پدرام سلطانی (متولد ۱۴ مهر ۱۳۴۸) عضو و نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران است. وی همچنین عضو شورای عمومی فدراسیون جهانی اتاق‌ها(ICC) و رئیس هیئت مدیره شرکت‌های پرسال می‌باشد. ایشان دانش‌آموخته دانشگاه تهران و دانشگاه منچستر است. 

 

آدرس سایت : www.soltani.ir

پدرام سلطانی (متولد ۱۴ مهر ۱۳۴۸) عضو و نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران است.