نگهداري کبوتر و کبوتربازي يکي از سرگرمي‌هاي ديرينه ايرانيان به شمار مي‌آيد. هرچند نمي‌توان آغازي براي آن برشمرد و معين کرد، اما با بهره‌گيري از گواهي‌هاي تاريخ مي‌توان دريافت، ايرانيان از روزگاران دور به نگهداري اين پرنده به دلايل گوناگون علاقه داشته‌اند.در اين بين کبوتر مسافتي (کبوتر نامه بر) از اهميت ويژه ايي برخوردار بوده همانگونه که امروزه در اکثر نقاط کشور عزيزمان نگاهي ويژه به اين رشته مفرح شده هست و کلوپ هايي در سطح شهرستانها راه اندازي شده تا پرورش دهندگان کبوتر مسافتي زير نظر قوانين کلوپ و علم روز دنيا به کار خود مشغول باشند.در اين برهه از زمان بود که نياز به ورود پلاکي ملي و متحدالشکل جهت هرچه منسجم تر شدن اين رشته احساس شد.

بر همين اساس از سال 2015 پلاک ملي در يک رنگ واحد و نام پرمعناي IRAN IRPU و کيفيت عالي نسبت به پلاکهاي موجود در بازار وارد کشور شد و مورد توجه و استقبال فروان پرورش دهندگان کبوتر مسافتي قرار گرفت با توجه به استقبال بي نظير و فراوان دوستداران اين ورزش مفرح تلاش شد که در سال 2016 پلاک با کيفيت بهتر و رنگ متفاوت از سال قبل و بر اساس استاندارد و رنگ بندي سال اروپا در بين مربيان و پرورش دهندگان عزيز توزيع گردد.از اين رو بر خود واجب دانستيم تا با راه اندازي "سامانه ثبت پلاک ملي ايران" و ثبت و استعلام تمامي پلاکهاي ملي IRAN IRPU خدمتي ديگر به دوست داران اين رشته کرده باشيم. 

 

آدرس سایت : iran-irpu.com

سامانه ثبت پلاک ملی کبوتران مسافتی