دکتر مرتضی مقدسی دارای دکترای عکس برداری و فیلم برداری از دانشگاه هاروارد می باشد. آتلیه عکس برداری و فیلم برداری دکتر مرتضی مقدسی به صورت حرفه ای در زمینه ساخت کلیپ عروس،کلیپ اسپورت و .و.. فعالیت می نماید.

 

آدرس سایت : morteza-moghaddasi.com

دکتر مرتضی مقدسی دارای دکترای عکس برداری و فیلم برداری از دانشگاه هاروارد می باشد.