CitizenMatch جامع ترین و جدیدترین اطلاعات مربوط به مهاجرت از طریق سرمایه گذاری را پیشکش افراد می نماید. CitizenMatch به عنوان شرکتی واقع در شیکاگو (در ایالت ایلینویز) با افراد مورد وثوق متعددی در جای جای دنیا همکاری و شراکت دارد. یاری رساندن به خانواده هایی که خواستار انجام فعالیتهای اقتصادی در مراکز اقتصادی و تجاری کلیدی (از جمله انگلستان، کشورهای عضو اتحادیه اروپا، آمریکای شمالی و جنوبی، آسیا و استرالیا) هستند، در تخصص ماست.

سرمایه گذاران  با بهره گیری از گزینه تابعیت دوم به سرمایه گذاری درآمدزا موفق می شوند ضمن آنکه  آینده ای بهتر برای خود و خانواده خود پایه ریزی می کنند. با همیاری CitizenMatch سرمایه گذاریتان مطمئن و سودآور بوده و از مزایا و منافع تابعیت دوم بهره مند خواهید شد.

آدرس سایت : https://citizenmatch.com