شرکت رز چیلک سپاهان با سابقه ای بیش از 15 سال در زمینه تولید و عرضه بشکه های فلزی220 لیتری استاندارد و رینگی، با درکی عمیق از نحوه و چگونگی تاثیر بسته بندی صنعتی بر کیفیت محصولات و تاثیر آن بر اعتبار برند شرکت ها و مجموعه ها ی تولیدی دارد.

تولیدات شامل بشکه های فلزی 220 لیتری استاندارد ( سربسته) بشکه های فلزی 220 لیتری رینگی (سرباز) بشکه های 220 لیتری Neck-in (گلدانی) می باشد.