گروه هلدینگ طرح ماندگار آجی بادام به شماره ثبت 495111 و به شناسه ملی 14005998671 فعالیت خود را از سال 1384 آغاز نموده . این گروه افتخار دارد در زمینه اجاره خودرو های تشریفاتی ،مشاوره امور مالیاتی و حقوقی، تهیه و ایجاد سبد های غذایی پروتئینی و مصرفی ، تشریفات مجالس دولتی و خصوصی ، برگزاری سمینار های دولتی و خصوصی ، نمایندگی و فروش قطعات خودرو (ایساکو ، مدیران خودرو ...) ، نمایندگی و ارائه خدمات بیمه (ایران ، کوثر و ...) ، خدمات مراقبتی و محافظتی اسکورت و تیم همراه به صورت خصوصی و دولتی و همچنین شخصی و یا ارگانی اقدام به ارائه خدمت کند .

آدرس سایت :https://tmab.ir