مجموعه آنالی گروپ یکی از بزرگترین وارد کنندگان لاین های آرایشی و بهداشتی در تهران می باشد. در این پروژه فراموج در مراحل تحقیقات بازار ، آنالیز رقبا و تولید محتوای اختصاصی برای شبکه های اجتماعی برای فروش عمده و تک همکاری داشته و هزار محصول در قالب اختصاصی برای انتشار در شبکه های اجتماعی و ولید کاتالوگ برای مجموعه بزرگ آنالی گروپ تهیه و تدارک گردیده بود.